Bộ chỉ báo hiện đại của STOCKMAP có gì?

Bộ chỉ báo hiện đại của STOCKMAP, được phát triển từ khái niệm Delta của MarketDelta, là một công cụ quan trọng trong phân tích thị trường tài chính. Bộ công cụ này bao gồm: Delta, Delta tích lũy, Fix Range Delta và Volume Delta giúp nhà giao dịch hiểu rõ hơn về sức mạnh của xu hướng và các hoạt động giao dịch đang diễn ra trên thị trường. Bằng cách hiển thị thông tin về sự thay đổi của delta, cho phép nhà giao dịch xác định được việc mua hoặc bán ròng đang diễn ra trong một xu hướng cụ thể. Công cụ này cung cấp cái nhìn chi tiết về việc tích lũy hoặc phân phối lực lượng mua bán, giúp nhà giao dịch đưa ra các quyết định giao dịch hiệu quả hơn.

Các nội dung chính của bộ chỉ báo hiện đại

Vì sao Delta quan trọng?Các loại Delta

Last updated