Đọc biểu đồ Footprint như thế nào?

Cách đọc biểu đồ Footprint

Trông thì có vẻ phức tạp nhưng việc đọc và sử dụng biểu đồ Footprint hay Footprint chart lại rất dễ dàng. Để hiểu được Footprint chart, bạn cần nắm được cách chúng thể hiện dữ liệu giao dịch. Footprint chart giúp bạn nhìn thấy được sự tương tác giữa người mua chủ động và người bán chủ động trên thị trường. Chúng cho bạn biết được giá nào có nhiều hoạt động giao dịch nhất, ai là người chi phối thị trường và tâm lý của các nhà giao dịch.

Footprint chart cung cấp cho bạn những thông tin chi tiết hơn về từng thanh. Bạn có thể nhìn thấy được chênh lệch giữa giá chào bán và giá chào mua, sự mất cân bằng giữa lệnh mua chủ động và lệnh bán chủ động tại từng mức giá cụ thể. Những thông tin này giúp bạn xác định được điểm vào và điểm ra hợp lý, cũng như nhận biết được các tín hiệu đảo chiều.

Footprint chart là một công cụ hữu ích để phân tích thị trường theo cách mới mẻ và sâu sắc hơn. Bằng cách kết hợp Footprint chart với các công cụ khác có thể giúp các nhà đầu tư tăng gia hiệu suất cũng như hiệu quả một cách đáng kể.

Last updated