Delta

Định nghĩa về delta:

Là chênh lệch khối lượng giữa bên mua chủ động và bên bán chủ động

D = Tổng cột Ask - Tổng cột Bid

Delta dương thể hiện cột xanh, Delta âm thể hiện cột đỏ

Last updated