Chính sách bảo mật thông tin

1. GIỚI THIỆU

1.1. Chào mừng bạn đến với nền tảng stockmap.vn (gồm website STOCKMAP) được vận hành bởi Công Ty cổ phần STOCKMAP gọi chung là "STOCKMAP". STOCKMAP nghiêm túc thực hiện trách nhiệm của mình liên quan đến bảo mật thông tin theo các quy định về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân của pháp luật Việt Nam và cam kết tôn trọng quyền riêng tư và sự quan tâm của tất cả Khách Hàng đối với website STOCKMAP. STOCKMAP gọi chung các Nền tảng và các dịch vụ STOCKMAP cung cấp là "Dịch Vụ". Khách hàng có nghĩa là người đăng ký tài khoản với STOCKMAP để sử dụng các Dịch Vụ, bao gồm cả người mua (gọi chung "Khách Hàng")

1.2 "Dữ Liệu Cá Nhân" là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điệnt ử gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể. Dữ liệu các nhân của Người Dùng do Người Dùng cung cấp cho STOCKMAP để sử dụng Dịch Vụ.

1.3 Bằng việc sử dụng Dịch Vụ, Khách Hàng đăng ký một tài khoản với STOCKMAP hoặc truy cập Nền tảng, Khách Hàng xác nhận và đồng ý rằng bạn chấp nhận các phương pháp, yêu cầu, và/hoặc chính sách được mô tả trong Chính sách bảo mật này bằng cách đánh dấu vào ô đồng ý "Tôi đã đọc và đồng ý với Điều kiện giao dịch chung và Chính sách sách bảo mật thông tin - STOCKMAP". Theo đó, Khách Hàng đồng ý cho phép STOCKMAP thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của Khách Hàng như mô tả trong đây. Đồng thời Khách Hàng có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ, chính xác dữ liệu cá nhân khi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân.

NẾU KHÁCH HÀNG KHÔNG ĐỒNG Ý CHO PHÉP XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA KHÁCH HÀNG NHƯ MÔ TẢ TRONG CHÍNH SÁCH NÀY, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ CỦA STOCKMAP HAY TRUY CẬP NỀN TẢNG HOẶC WEBSITE CỦA STOCKMAP.

Nếu STOCKMAP thay đổi Chính sách bảo mật, STOCKMAP sẽ thông báo cho Khách Hàng bao gồm cả thông qua việc đăng tải những thay đổi đó hoặc Chính sách bảo mật sửa đổi trên Nền tảng của STOCKMAP. Trong phạm vi pháp luật cho phép, việc Khách Hàng tiếp tục sử dụng các Dịch Vụ hoặc Nền Tảng Khách Hàng được xem là đã đồng ý với các thay đổi trong Chính Sách Bảo Mật này.

2. LOẠI DỮ LIỆU CÁ NHÂN ĐƯỢC THU THẬP VÀ XỬ LÝ

- Khách Hàng đồng ý cung cấp dữ liệu cá nhân cho STOCKMAP

Tùy theo từng thời điểm cụ thể, theo quy định pháp luật, STOCKMAP sẽ thu thập, xử lý một/một số/tất cả các dữ liệu cá nhân sau:

• Họ tên, giới tính, địa chỉ thư điện tử (email), số điện thoại, địa chỉ, ngày sinh, giới tính;

• Thông tin đăng nhập tài khoản bao gồm thông tin bất kỳ cần thiết để thiết lập tài khoản ví dụ như tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, ngày, tháng, năm sinh, ID/địa chỉ đăng nhập;

• Địa chỉ thanh toán và/hoặc giao nhận hàng hóa;

• Thông tin sử dụng và giao dịch, bao gồm lịch sử tìm kiếm, giao dịch, quảng cáo và nội dung hiển thị có tương tác với Nền Tảng, cũng như các sản phẩm và dịch vụ có liên quan của Khách Hàng;

• Bất kỳ thông tin nào khác về Khách Hàng khi Khách Hàng đăng nhập để sử dụng Các Dịch Vụ hoặc Nền tảng của STOCKMAP, và khi Khách Hàng sử dụng Các Dịch Vụ hoặc Nền tảng, cũng như thông tin về việc Khách Hàng sử dụng Các Dịch Vụ hoặc Nền tảng của STOCKMAP như thế nào;

• Dữ liệu tổng hợp về nội dung Khách Hàng sử dụng

• Các thông tin khác có liên quan, ảnh hưởng (trực tiếp/gián tiếp) hoặc phát sinh từ/liên quan đến việc xác lập quan hệ giữa Khách Hàng và STOCKMAP

- Khách Hàng tương tác với STOCKMAP, STOCKMAP sử dụng cookies và công nghệ theo dấu khác để thu thập một số thông tin khi Khách Hàng tương tác trên website stockmap.vn và ứng dụng bán hàng STOCKMAP

3. MỤC ĐÍCH THU THẬP, XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

- Xử lý đơn hàng: xử lý các vấn đề liên quan đến đơn đặt hàng của Khách Hàng như: gọi điện/tin nhắn xác nhận việc đặt hỗ trợ thanh toán đặt hàng, thông báo về trạng thái đơn hàng , xác nhận việc huỷ đơn hàng (nếu có).

- Cung cấp các dịch vụ cho Khách Hàng như: xác nhận lịch đặt hẹn dịch vụ, nhắc lịch bảo hành, chăm sóc khách hàng, tư vấn/hỗ trợ sau khi thực hiện dịch vụ.

- Gởi thư ngỏ/thư cảm ơn, giới thiệu sản phẩm mới, dịch vụ mới hoặc các chương trình khuyến mãi của STOCKMAP.

- Tạo và duy trì tài khoản của Khách Hàng, bao gồm cả các chương trình khách hàng thân thiết hoặc các chương trình thưởng đi kèm với tài khoản của Khách Hàng.

- Dịch Vụ Chăm Sóc Khách Hàng: bao gồm các phản hồi cho các yêu cầu, khiếu nại và phản hồi của Khách Hàng.

- Cá Nhân Hóa: STOCKMAP xử lý dữ liệu được thu thập để có một cái nhìn hoàn chỉnh hơn về một người tiêu dùng và từ đó cho phép STOCKMAP phục vụ tốt hơn với sự cá nhân hóa mạnh hơn ở các khía cạnh, bao gồm nhưng không giới hạn:

• Để cải thiện và cá nhân hóa trải nghiệm của Khách Hàng trên website stockmap.vn

• Để cải thiện các tiện ích, dịch vụ, điều chỉnh chúng phù hợp với các nhu cầu được cá thể hóa và đi đến những ý tưởng dịch vụ mới.

• Để phục vụ Khách Hàng với những giới thiệu, quảng cáo được điều chỉnh phù hợp với sự quan tâm của Khách Hàng.

- An Ninh: cho các mục đích ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản Người Dùng hoặc các hoạt động giả mạo Khách Hàng.

- Theo yêu cầu của pháp luật: tùy quy định của pháp luật vào từng thời điểm, STOCKMAP có thể thu thập, lưu trữ và cung cấp dữ liệu cá nhân của Khách Hàng theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

4. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Thông tin cá nhân của Khách Hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi Khách Hàng có yêu cầu hủy bỏ. Trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của STOCKMAP.

5. CHIA SẺ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

STOCKMAP sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của Khách Hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ một số hoạt động cần thiết dưới đây:

- Các đối tác là bên cung cấp dịch vụ cho STOCKMAP liên quan đến thực hiện đơn hàng và chỉ giới hạn trong phạm vi thông tin cần thiết cũng như áp dụng các quy định đảm bảo an ninh, bảo mật các thông tin cá nhân.

- Các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật.STOCKMAP có thể tiết lộ các dữ liệu cá nhân nếu điều đó do luật pháp yêu cầu và việc tiết lộ như vậy là cần thiết một cách hợp lý để tuân thủ các quy định pháp luật.

6. ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Công ty Cổ phần STOCKMAP

  • Địa chỉ: 54 Đường số 8, Khu Cityland Park Hills, Phường 10, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

  • Email: support@stockmap.vn

  • Liên hệ: 0937993393

7. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA KHÁCH HÀNG

7.1. Yêu cầu truy cập, chỉnh sửa dữ liệu cá nhân

Khách Hàng có quyền truy cập để xem, tự kiểm tra, cập nhật, chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân như: ảnh đại diện; tên; giới tính; ngày, tháng, năm sinh; số điện thoại; mật khẩu.

7.2. Rút lại sự đồng ý, xóa dữ liệu

Khách Hàng có quyền rút lại sự đồng ý cho phép thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ và/hoặc yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của mình mà STOCKMAP đang lưu giữ hoặc kiểm soát và yêu cầu STOCKMAP thực hiện bằng cách:

Gửi email đến hợp thư điện tử: support@stockmap.vn quản trị viên kiểm tra thông tin và liên lạc lại với Khách Hàng để xác nhận thông tin 1 lần nữa và quản trị viên chỉnh sửa/xóa thông tin cho Khách Hàng.

STOCKMAP sẽ xử lý các yêu cầu này theo Chính Sách Bảo Mật cũng như quy định pháp luật có liên quan. Tuy nhiên, việc Khách Hàng rút lại sự cho phép của Khách Hàng đồng nghĩa với việc STOCKMAP sẽ không thể tiếp tục cung cấp các Dịch vụ đến Khách Hàng và STOCKMAP có thể cần phải chấm dứt mối quan hệ hiện tại giữa Khách Hàng và/hoặc hợp đồng mà Khách Hàng có với STOCKMAP.

- Khách Hàng có nghĩa vụ tự bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình; Tôn trọng, bảo vệ dữ liệu cá nhân của người khác; Cung cấp đầy đủ, chính xác dữ liệu cá nhân khi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân.

8. THÔNG TIN VỀ TRẺ EM

Các Dịch Vụ này không dành cho trẻ em. STOCKMAP không cố tình thu thập hay lưu giữ bất kỳ dữ liệu cá nhân hay thông tin không nhận dạng cá nhân nào của bất kỳ trẻ em nào, bất kỳ phần nào của Nền tảng của STOCKMAP hoặc Các Dịch Vụ khác cũng không dành cho trẻ em. Bố/mẹ hoặc người giám hộ của trẻ em vui lòng giám sát và đảm bảo thông tin cá nhân của trẻ mà mình đang giám hộ không đăng tải thông tin cá nhân cho STOCKMAP. Trong trường hợp thông tin cá nhân của của trẻ em do quý

phụ huynh giám hộ được cung cấp cho STOCKMAP, Bố/mẹ hoặc người giám hộ theo đồng ý với việc xử lý thông tin của trẻ em, và đồng ý chịu sự điều chỉnh của Chính Sách này thay mặt cho người được giám hộ. STOCKMAP sẽ khóa bất kỳ tài khoản nào chỉ được sử dụng bởi đối tượng trẻ em như vậy và sẽ gỡ và/hoặc xóa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà STOCKMAP cho là đã được gửi bởi trẻ em.

9. QUY ĐỊNH BẢO MẬT THÔNG TIN THANH TOÁN

9.1. Cam kết bảo mật

- Hệ thống thanh toán thẻ được cung cấp bởi các đối tác cổng thanh toán (“Đối Tác Cổng Thanh Toán”) đã được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Theo đó, các tiêu chuẩn bảo mật thanh toán tại stockmap.vn đảm bảo tuân thủ theo các tiêu chuẩn bảo mật ngành.

9.2. Quy định bảo mật

- Chính sách giao dịch thanh toán bằng thẻ quốc tế và thẻ nội địa (internet banking) đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật của các Đối Tác Cổng Thanh Toán gồm:

- Thông tin tài chính của Khách hàng sẽ được bảo vệ trong suốt quá trình giao dịch bằng giao thức SSL (Secure Sockets Layer).

- Các nguyên tắc và quy định bảo mật thông tin trong ngành tài chính ngân hàng theo quy định của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

- Chính sách bảo mật giao dịch trong thanh toán của stockmap.vn áp dụng với Khách Hàng:

STOCKMAP cung cấp tiện ích lưu giữ token - chỉ lưu chuỗi đã được mã hóa bởi Đối Tác Cổng Thanh Toán cung cấp cho STOCKMAP. STOCKMAP không trực tiếp lưu trữ thông tin thẻ Khách Hàng. Việc bảo mật thông tin thẻ thanh toán Khách Hàng được thực hiện bởi Đối Tác Cổng Thanh Toán đã được cấp phép.

- Đối với thẻ nội địa (internet banking), STOCKMAP chỉ lưu trữ mã đơn hàng, mã giao dịch và tên ngân hàng.

STOCKMAP cam kết đảm bảo thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo mật cần thiết cho mọi hoạt động thanh toán thực hiện trên website stockmap.vn.

10. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Trong trường hợp Khách Hàng có bất kỳ thắc mắc hoặc khiếu nại nào về Chính Sách này hoặc thực tế việc thu thập, quản lý thông tin cá nhân của STOCKMAP, xin vui lòng liên hệ với STOCKMAP bằng cách:

  • Phone: 0937993393

  • Email: support@stockmap.vn

Last updated