Chứng từ hàng hoá trong quá trình giao dịch

Khi thực hiện giao dịch các dịch vụ của STOCKMAP sẽ

Giao diện trang thanh toán

Với mỗi giao dịch của bạn STOCKMAP sẽ gửi một mã QR tương ứng, bạn có thể dùng điện thoại hoặc ứng dụng ngân hàng để quét mã QR bên trái. Ngoái ra, trong trường hợp bạn muốn chuyển khoản thông thường bạn có thể nhấn vào sao chép để có thể copy thông tin để thực hiện giao dịch nhanh hơn.

Lưu ý:

Bạn cần nhập chính xác số tiền và nội dung chuyển khoản mà STOCKMAP ghi chú tại phần lưu ý.

Sau khi thanh toán thành công hệ thống sẽ hiển thị POPUP thông báo cho bạn

Giao diện POPUP thông báo thanh toán thành công

Last updated