Biểu đồ Footprint đầu tiên và duy nhất ở thị trường Việt Nam thời điểm hiện tại

Trước đây các công cụ Order Flow chỉ dành cho các tổ chức lớn có tiềm lực tài chính mạnh nhưng với sự phát triển của khoa học công nghệ, hiện tại các công cụ phân tích Order Flow như biểu đồ Footprint hay Heatmap đã được phổ biến rộng rãi.

Những sản phẩm Stockmap giới thiệu đến người dùng đều sử dụng những công nghệ hiện đại nhất về dữ liệu khối lượng chính xác, dữ liệu level 2 trở lên (dữ liệu phân biệt chi tiết mua, bán, thanh khoản) và các công cụ phân tích kĩ thuật hiện đại nhất trên thị trường như Footprint, Heatmap.

Stockmap được phát triển trên nền tảng website nên người dùng có thể sử dụng trên nhiều loại thiết bị khác nhau và không hề bị giới hạn về sức mạnh phần cứng hoặc điều hành.

Hệ thống từ Stockmap đã xử lý hoàn toàn các tác vụ nặng, tính toán và trả về các kết quả có ý nghĩa, nền tảng web Stockmap chỉ cần hiển thị trực quan cho người dùng nên hoàn toàn không yêu cầu máy tính của người dùng phải có cấu hình cao. Giao diện hiện đại thân thiện với người dùng. Đặc biệt hỗ trợ nhiều công cụ cho cá nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Last updated