Delta tích lũy

Định nghĩa về Delta tích lũy

Delta tích lũy là tổng của các giá trị delta trong một khoảng thời gian nhất định, và có thể được hiển thị dưới nhiều dạng khác nhau như bảng, histogram, bar, hoặc đường. Delta tích lũy cung cấp thông tin để đánh giá sức mạnh của xu hướng và nhận biết các biến động trong thị trường. Khi có nhiều người mua chủ động hơn, delta tích lũy tăng lên; ngược lại, khi có nhiều người bán chủ động hơn, delta tích lũy giảm đi.

Delta tích lũy thể hiện sự cộng dồn của hoạt động giao dịch trong thời gian dài, và có thể không phản ánh được sự khác biệt của các biến động ngắn hạn. Tuy nhiên, delta tích lũy vẫn có ý nghĩa trong việc nhận biết nỗ lực mua hoặc bán trong cả ngắn hạn và dài hạn. Đối với nhà giao dịch chứng khoán phái sinh, việc sử dụng delta tích lũy hàng ngày là lựa chọn phù hợp, trong khi đối với chứng khoán cơ bản, delta tích lũy theo tháng có thể là một lựa chọn hợp lý.

Ví dụ, khi giá đang điều chỉnh trong vùng giá ngang nhưng delta tích lũy đang tăng trong một kênh giá hướng lên, điều này có thể cho thấy sự sẵn lòng mua sau một đợt giảm giá. Để có khả năng giá phá vỡ qua vùng giá đó, delta tích lũy cần tăng, đặc biệt là ở mức cao nhất của vùng giá, nếu lực mua vẫn được duy trì.

Ngoài ra, delta tích lũy cũng có thể được sử dụng để đánh giá sức mạnh của xu hướng. Một xu hướng tăng mạnh mẽ và ổn định thường đi kèm với delta tích lũy tăng liên tục và không có sự giảm đi đột ngột.

Last updated