Delta phân kỳ

Định nghĩa về Delta phân kỳ:

Là indicator hình tam giác màu xanh hoặc màu đỏ thể hiện sự đối nghịch khi một cây nến xanh lại có Delta đỏ hoặc một cây nến đỏ có Delta xanh.

Last updated