Mũi tên kiệt sức

Định nghĩa Mũi tên kiệt sức:

Mũi tên kiệt sức bán (màu xanh) sẽ xuất hiện khi 4 số cuối cùng của cột bên trái giảm dần, bạn có thể tùy chỉnh số lượng thành 3 hoặc 5 số.Ngược lại, mũi tên kiệt sức mua (màu đỏ) sẽ xuất hiện khi 4 số trên cùng của cột bên phải giảm dần.

Last updated