Các dạng hồ sơ Profile

Hình thái P

  • Hình thái P, hay còn được gọi là P-shape Profile, là đặc trưng của xu hướng tăng và thường biểu diễn cho mô hình phân phối hoặc tích lũy trên thị trường.

  • Loại hồ sơ này thường cho thấy sự mạnh mẽ từ phía người mua, có khả năng đẩy giá tăng dễ dàng cho đến khi gặp sự ảnh hưởng từ phía người bán.

  • Hình thái P bao gồm hai phần: phần đầu tiên là nơi sự mất cân bằng gây ra sự tăng giá, và phần thứ hai là nơi thị trường bắt đầu quá trình xoay vòng (trading range). Điều quan trọng cần nhớ là nếu quá trình ngược lại xảy ra (đầu tiên là một trading range và sau đó là một xu hướng giảm), chúng ta cũng có thể thấy một hình thái P tương tự, nhưng với sự khác biệt là nó sẽ khó có hoạt động hiệu quả hơn, đặc biệt là trong việc tạo ra các vùng giá trị mới.

Hình thái B

  • Hình thái b, hay còn được gọi là b-shape Profile, là đặc trưng của xu hướng giảm và thường biểu diễn cho mô hình tích lũy hoặc phân phối trên thị trường.

  • Loại hồ sơ này thường cho thấy sự mất cân bằng nghiêng về phe bán. Lực bán mạnh và đã đẩy giá xuống một cách mạnh mẽ cho đến khi cuối cùng người mua xuất hiện, gây ảnh hưởng và tạo ra một quy trình xoay vòng (trading range) mới.

Việc áp dụng Volume Profile giúp nhà đầu tư nhận ra những cơ hội giao dịch trong cả các tình huống Follow trend và trading range. Tuy nhiên, để sử dụng hiệu quả, việc kết hợp Volume Profile với các công cụ và phương pháp phân tích khác là rất quan trọng để có cái nhìn toàn diện về thị trường và tăng khả năng thành công trong giao dịch.

Last updated