Cách phân tích Order Flow với biểu đồ Footprint

Cách hiển thị Footprint chart

Footprint chart sẽ cho bạn biết rất nhiều thông tin:

Chữ “V": 2.59K” : Tổng khối lượng trong thanh nến đó

Chữ “D: 1.27k”: Delta

“R/H” : Ratio High = 315/300 = 1.05

“R/L” : Ratio Low = 79/230 = 0.34

Các nội dung chính

Last updated