Cách đổi email của tài khoản

Bước 1 - Đăng nhập vào tài khoản STOCKMAP

Bạn vui lòng nhập thông tin tài khoản email và mật khẩu của mình.

Bước 2 - Vào phần quản lý tài khoản

Bạn nhấn vào biểu tượng avatar bên góc phải màn hình sau đó chọn vào mục Quản lý tài khoản.

Bấm vào nút Chỉnh sửa phía góc phải màn hình để bắt đầu quá trình thay đổi thông tin cơ bản của bạn.

Bước 3 - Thay đổi email

Bấm vào biểu tượng bút chì phía bên phải khung email, để có thể bắt đầu quá trình thay đổi email mới.Sau khi bấm vào biểu tượng bút chì, giao diện khung thay đổi email sẽ hiện ra.

Bạn vui lòng điền vào email mình muốn thay đổi vào khung bên dưới. Lưu ý:

  • Để thay đổi địa chỉ email của bạn, vui lòng click vào nút "Verify" trong hai thư chúng tôi đã gửi đến địa chỉ email cũ và mới mà bạn đã cung cấp.

  • Sau khi xác nhận từ cả hai thư, địa chỉ email mới sẽ được kích hoạt và liên kết với tài khoản của bạn. Xin cảm ơn!

Sau khi hoàn tất các bước trên bạn sẽ nhận được một thông báo xác nhận, bạn đã thay đổi email của mình từ email cũ sang email mới.

Bước 4 - Kiểm tra email của bạn

Bạn vui lòng nhấn vào nút Xác nhận đổi email để có thể thiết lập email mới cho tài khoản.

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không tìm thấy email reset password vui lòng kiểm tra hộp thư rác.

Sau khi nhấn vào nút Xác nhận đổi email thì sẽ hiển thị giao diện các email bạn đã xác nhận. Bạn vui lòng đăng nhập vào email mới và thực hiện tương tự như bước trên.

Sau khi bạn bấm vào nút Xác nhận đổi email ở email còn lại, thì sẽ có giao diện thông báo về việc bạn thay đổi email thành công sẽ xuất hiện. Khi đó bạn đã hoàn tất quá trình, thay đổi tài khoản email của STOCKMAP.

Last updated