Thời hạn cung ứng dịch vụ

STOCKMAP website bảng giá: https://stockmap.vn/pricing

Chính sách thời hạn cung ứng dịch vụ của STOCKMAP được thiết kế linh hoạt để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Chúng tôi cung cấp các gói dịch vụ với thời hạn khác nhau, bao gồm:

  1. Gói 1 tháng: Dành cho những người dùng muốn trải nghiệm dịch vụ trong một thời gian ngắn hoặc có nhu cầu sử dụng tạm thời.

  2. Gói 3 tháng: Phù hợp cho những người dùng muốn tiếp cận dịch vụ trong một khoảng thời gian dài hơn, nhưng vẫn giữ linh hoạt để quyết định tiếp tục sử dụng dịch vụ hay không sau mỗi giai đoạn.

  3. Gói 6 tháng: Đáp ứng nhu cầu của những người dùng muốn tiết kiệm chi phí và cam kết sử dụng dịch vụ trong một khoảng thời gian đáng kể.

  4. Gói 12 tháng: Dành cho những người dùng muốn tận dụng mức giá ưu đãi và cam kết sử dụng dịch vụ trong một thời gian dài nhất, đồng thời tiết kiệm chi phí.

Chúng tôi cung cấp lựa chọn thời hạn đa dạng để đảm bảo rằng mọi khách hàng đều có thể tìm thấy lựa chọn phù hợp nhất với nhu cầu và tình hình tài chính của họ. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng cung cấp các tùy chọn gia hạn dịch vụ nếu khách hàng muốn tiếp tục sử dụng sau khi hết thời hạn của gói dịch vụ hiện tại.

Last updated