Các loại Volume Profile

Volume Profile có 2 loại: Cố định và theo phiên:

Volume Profile cố định:

  • Loại này rất linh hoạt vì cho phép chúng ta vẽ (xác định vị trí) Volume Profile theo cách thủ công trên bất kỳ hành động giá cụ thể nào. Điểm đặc biệt của nó là khả năng xác định các khu vực giao dịch trong hai bối cảnh: Theo xu hướng (Follow trend) và Phạm vi giao dịch (Trading range).

Volume Profile theo phiên:

  • Đây là Volume Profile theo khung Ngày, rất hữu ích cho các giao dịch trong ngày khi những khu vực giao dịch quan trọng nhất của phiên được theo dõi. Phạm vi của nó là từ đầu đến cuối phiên giao dịch, vì vậy nó được cập nhật liên tục theo quá trình diễn ra trong ngày. Các nhà giao dịch ngắn hạn thường sử dụng cả phiên hiện tại và các phiên trước đó để phát triển các kịch bản giao dịch của họ.

  • Nếu chúng ta đang quan sát một trend tăng và sau đó giá dừng lại, lúc này nên tìm kiếm các dấu hiệu của "sự hết hợp" (ví dụ: pinbar, mô hình 2 đáy, 3 đáy, mẹ bồng con, v.v.) có lợi cho trend chính để có cơ hội mở lệnh. Như chúng ta đã biết, điểm quan trọng nhất trong toàn bộ Volume Profile là VPOC (Volume Point of Control), vì vậy chúng ta cần chú ý đến nó để chờ đợi cơ hội giao dịch.

Last updated