Các công cụ phân tích hiện đại của STOCKMAP

STOCKMAP: là một dự án, được tạo bởi nhóm các nhà đầu tư bằng phương pháp phân tích kỹ thuật giàu kinh nghiệm. Nó cung cấp các công cụ, chỉ báo phân tích kỹ thuật hiện đại cho các nhà đầu tư cá nhân cũng như các giải pháp cho doanh nghiệp .

Footprint Chart

Có được cái nhìn sâu sắc đầy đủ về thị trường bằng cách sử dụng giá cả, khối lượng, thời gian và dòng lệnh trong thời gian thực trên một biểu đồ duy nhất.

Heatmap Mode

Chế độ Heatmap giúp theo dõi sự thay đổi của thanh khoản trên thị trường và xác định các mức giá đáng tin cậy nhất, nơi có một lượng lớn lệnh limit có thể gây ảnh hưởng đến biến động giá.

Volume analysis tools

Bộ công cụ khối lượng chuyên nghiệp,để phân tích sự phân bổ khối lượng giao dịch ở từng mức giá và phát hiện sự mất cân bằng giữa người mua với người bán.

Drawings and indicator

Bộ công cụ vẽ và chỉ báo phân tích kỹ thuật đa dạng giúp phân tích và xác định sự biến động, mức hỗ trợ kháng cự, xu hướng và các điểm đảo chiều của thị trường.

Last updated