Giao dịch chưa hoàn thành

Định nghĩa :

Giao dịch chưa hoàn thành là thuật ngữ được dùng để mô tả mức giá cực trị của một thanh Footprint có cả khối lượng mua và bán. Giao dịch chưa hoàn thành thể hiện sự không hoàn hảo của thị trường. Giá có khả năng quay trở lại các mức này trong tương lai vì chúng đóng vai trò như những vùng được những người tham gia thị trường quan tâm.

Để tìm các phiên đấu giá chưa hoàn thành nhà giao dịch có thể sử dụng Footprint chart, Stockmap tự động đánh dấu các phiên đấu giá chưa hoàn thành bằng màu xanh lá hoặc bạn có thể tự chỉnh màu.

Last updated