Các loại Delta

Delta có thể được biểu diễn dưới nhiều dạng khác nhau, tùy thuộc vào phong cách và hệ thống giao dịch của mỗi cá nhân. Chúng ta có thể lựa chọn hiển thị các loại Delta phù hợp nhất với chiến lược và phương pháp giao dịch của mình.

Các nội dung chính của Delta

DeltaDelta tích lũyFix Range DeltaVolume Profile

Last updated