Vì sao Delta quan trọng?

Delta là một khái niệm quan trọng trong phân tích thị trường, đặc biệt là trong phân tích OrderFlow và Footprint. Delta cung cấp thông tin vô cùng quý giá về sự cân bằng hoặc mất cân bằng giữa người mua và người bán trên thị trường. Khi Delta dương, tức là khối lượng mua chủ động đang nhiều hơn khối lượng bán chủ động, điều này thường được coi là tích cực. Ngược lại, khi Delta âm, tức là khối lượng bán chủ động nhiều hơn khối lượng mua chủ động, điều này thường được coi là tiêu cực.

Delta có thể hiển thị được dưới nhiều dạng khác nhau như: dạng bảng, dạng thanh, dạng đường và thường sẽ có màu xanh khi Delta dương và màu đỏ khi Delta âm.

Bằng cách theo dõi và đánh giá Delta, nhà giao dịch có thể hiểu rõ hơn về sức mạnh của xu hướng và có thông tin cần thiết để đưa ra các quyết định giao dịch có căn cứ. Do đó, Delta đóng vai trò quan trọng trong việc định hình chiến lược giao dịch và giúp nhà giao dịch tối ưu hóa kết quả giao dịch của mình trên thị trường tài chính.

Bạn có thể xác định sức mạnh của xu hướng dựa trên khối lượng và đây chính là lý do Delta quan trọng. Khi xuất hiện nhiều delta xanh lớn, khả năng thị trường sẽ có xu hướng tăng giá. Ngược lại, khi có sự xuất hiện của delta âm lớn thường sẽ báo hiệu thị trường có khả năng sẽ giảm giá .

Việc sử dụng các giá trị delta giúp theo dõi cường độ một xu hướng dựa trên khối lượng giao dịch khi mỗi thanh nến được hình thành. Đối với nhiều công cụ phân tích (đặc biệt là những công cụ có biến động và động lượng cao), thông tin từ thanh delta cung cấp một cái nhìn chi tiết về sức mạnh của xu hướng đang diễn ra trên thị trường.

Last updated