Quyền lợi Premium

We speak chứng khoán Premium - nhóm hỗ trợ chuyên sâu dành cho người dùng STOCKMAP với nhiều ưu đãi và quyền lợi đặc biệt. Đăng ký gói Professional tối thiểu 12 tháng để tham gia, link group Premium sẽ được gửi về email khi hoàn tất thanh toán.

Ngoài ra còn có các quyền lợi khác khi bạn tham gia nhóm Premium bao gồm:

  • Được sử dụng tất cả tính năng sản phẩm của STOCKMAP

  • Được sử dụng tất cả các tính năng sản phẩm mới (Beta) của STOCKMAP

  • Nhận tổng hợp nhận định thị trường sau mỗi phiên giao dịch

  • Miễn phí khóa học Wyckoff và Footprint chuyên sâu

  • Miễn phí khóa học Heatmap thực chiến

  • Được hỗ trợ kiến thức hàng ngày cùng chuyên gia qua group chat Zalo

  • Tham gia gặp gỡ trực tuyến hàng tuần cùng chuyên gia

  • Nhận định VNindex, VN30, Mục tiêu giá các mã cổ phiếu đáng chú ý hoặc theo bình chọn với đồ thị P&F

  • Khuyến nghị các mã cổ phiếu tiềm năng và cập nhật theo danh mục

  • Nhận tổng hợp nhận định thị trường sau mỗi phiên giao dịch

Đặc biệt bạn còn được AMA theo chủ đề vote của nhóm Premium mỗi tối t4 hàng tuần

Last updated