Kĩ thuật giao dịch kết hợp biểu đồ Footprint

Biểu đồ Footprint có thể kết hợp với tất cả các phương pháp từ phân tích cơ bản đến phân tích kĩ thuật để quan sát dòng tiền thông minh một cách chi tiết nhất. Dưới đây là một vài ví dụ kết hợp Footprint với các trường phái phân tích kĩ thuật.

Biểu đồ Footprint kết hợp với các chỉ báo:

Footprint chart có thể được dùng để làm một tín hiệu xác nhận mạnh mẽ kết hợp với điểm vào của các chỉ báo truyền thống. Ví dụ như khi hai đường SMA cắt nhau và hướng lên nếu như có thêm sự xuất hiện của mất cân bằng xếp chồng mua mạnh thì đó sẽ là một điểm vào đẹp. Tương tự RSI đang quá mua hoặc quá bán nếu có sự xuất hiện của các mất cân bằng xếp chồng sẽ tạo cho chúng ta một vị thế vào hàng đẹp.

Ví dụ SMA cắt nhau có mất cân bằng xếp chồng mua mạnh

Biểu đồ Footprint kết hợp Price Action:

Footprint chart có thể được sử dụng để xác nhận các mô hình phá vỡ hay đảo chiều một cách hiệu quả. Để xác nhận sức mạnh của sự phá vỡ và ước tính khả năng giao dịch sẽ sinh lời, các nhà đầu tư nên kiểm tra động lượng của dòng tiền trong thời gian phá vỡ hoặc nỗ lực đảo chiều.

Mô hình nến Pinbar sẽ có khả năng cao chiều cao hơn khi kết hợp với các mất cân bằng xếp chồng. Cụ thể trong ví dụ là cây pinbar tại đáy có nhiều mất cân bằng xếp chồng mua.

Biểu đồ Footprint kết hợp Wyckoff:

Có thể nói kết hợp phương pháp luận Wyckoff và biểu đồ Footprint sẽ cho ra một kết quả vượt trội. Tại những vùng có thể tham gia vị thế theo Wyckoff như Spring hay UTAD nếu như có sự xuất hiện của các mất cân bằng xếp chồng mạnh sẽ tạo ra một vị thế đẹp với khả năng đạt biên lợi nhuận cao.

Last updated