Phương thức cung ứng dịch vụ

STOCKMAP website bảng giá: https://stockmap.vn/pricing

Chính sách cung ứng dịch vụ của STOCKMAP được xây dựng để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng với một loạt các gói dịch vụ từ cơ bản đến chuyên nghiệp. Chúng tôi cung cấp bốn gói dịch vụ chính, bao gồm:

 1. Gói dịch vụ FREE: Dành cho người dùng mới hoặc những người muốn thử nghiệm sản phẩm trước khi quyết định mua. Gói này cung cấp một số tính năng cơ bản để khám phá nền tảng và chức năng của chúng tôi. Gồm các tính năng:

  • Footprint Chart ( SSI, HPG, DXG )

  • Các chỉ báo thông dụng

  • Chỉ báo trên một biểu đồ (3 chỉ báo)

  • Danh sách theo dõi (2 danh sách)

  • Sử dụng 2 bảng chức năng đồng thời

  • Sử dụng 2 tab trình duyệt đồng thời

 2. Gói dịch vụ BASIC: Phù hợp cho những người dùng muốn có trải nghiệm đầy đủ hơn với các tính năng cơ bản và một số tính năng nâng cao hơn so với gói FREE. Gồm các tính năng:

  • Biểu đồ dấu chân (Footprint Chart)

  • Công cụ Delta

  • Volume Profile

  • Các chỉ báo thông dụng

  • Chỉ báo trên một biểu đồ (5 chỉ báo)

  • Danh sách theo dõi (5 danh sách)

  • Sử dụng 2 tab trình duyệt đồng thời

  • Sử dụng 2 bảng chức năng đồng thời

 3. Gói dịch vụ ADVANCE: Đáp ứng nhu cầu của những người muốn tiếp cận các tính năng và công cụ nâng cao để phân tích và giao dịch một cách hiệu quả hơn. Gồm các tính năng:

  • Biểu đồ dấu chân (Footprint Chart)

  • Công cụ Delta

  • Delta tích lũy (CVD)

  • Fix Range Delta (FRD)

  • Bản đồ thanh khoản (Heatmap)

  • Biểu đồ biến động (Bubble Chart cơ bản)

  • Volume Profile

  • Các chỉ báo thông dụng

  • Chỉ báo trên một biểu đồ (10 chỉ báo)

  • Danh sách theo dõi (10 danh sách)

  • Sử dụng 4 tab trình duyệt đồng thời

  • Sử dụng 4 bảng chức năng đồng thời

 4. Gói dịch vụ PROFESSIONAL: Dành cho những nhà đầu tư và nhà giao dịch chuyên nghiệp, gói này cung cấp một loạt các tính năng và công cụ cao cấp nhất để hỗ trợ quá trình ra quyết định đầu tư và giao dịch. Gồm các tính năng:

  • Biểu đồ dấu chân (Footprint Chart)

  • Công cụ Delta

  • Delta tích lũy (CVD)

  • Fix Range Delta (FRD)

  • Time statistics

  • Bản đồ thanh khoản (Heatmap)

  • Biểu đồ biến động (Bubble Chart nâng cao)

  • Volume Profile

  • Các chỉ báo thông dụng

  • Chỉ báo trên một biểu đồ (20 chỉ báo)

  • Danh sách theo dõi không giới hạn

  • Sử dụng 10 tab trình duyệt đồng thời

Chúng tôi cung cấp một bảng giá chi tiết trên trang web của mình, cho phép khách hàng so sánh và lựa chọn gói dịch vụ phù hợp nhất với nhu cầu và ngân sách của họ. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng cung cấp thông tin rõ ràng về các tính năng và ưu điểm của từng gói dịch vụ để giúp khách hàng đưa ra quyết định thông minh và hiệu quả.

Last updated